Què fer després de la defunció d’un familiar? Orientacions pràctiques

Autor: Fundación Edad&Vida

El final de la vida és una experiència personal complicada que té implicacions no només a nivell físic i emocional, sinó també a nivell social, econòmic i legal. Després de la defunció d’una persona, s’han de realitzar tràmits per a disposar d’un servei funerari i gestions administratives per tal d’evitar dificultats posteriors, i també s’han de tenir en compte aquelles necessitats emocionals que puguin sorgir. La present guia pretén oferir un suport pràctic en aquesta situació.